– Trešā gada garantija

Volkswagen trešā gada garantija* Eiropas Savienības valstīs:

• Trešā gada garantija darbojas līdz automašīnas 100 000 km noskrējienam vai pilniem 36 ekspluatācijas
mēnešiem no pirmās reģistrācijas, atkarībā no tā, kas pirmais stājas spēkā.

• Trešā gada garantijas darbības zona ir Eiropas Savienības valstis.

• Trešā gada garantija attiecas tikai uz Volkswagen pasažieru* automašīnām.

• Priekšnoteikums trešā gada garantijas izpildei ir regulāra tehnisko apkopju veikšana Volkswagen autorizēto servisu tīklā.

• Garantija neattiecas uz dabīgo nodilumu un nolietošanos*.

• Trešā gada garantija var tikt pieprasīta vai pieteikta tikai pie Volkswagen autorizētajiem servisa partneriem Eiropas Savienības valstīs.